แผนธุรกิจและการจ่ายผลตอบแทน

10 ช่องทางการรับรายได้ของนักธุรกิจกิฟฟารีน

1. เงินปันผลตามตำแหน่ง 10-45% (ค่าคอมมิชชั่น)
2. เงินโบนัสสะสมแต้ม เพื่อรับเงินดาวน์รถยนต์ 60,000บาท (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

3. โบนัสพิเศษประจำเดือน 1,050 -8,000 บาท/เดือน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)
4. เงินปันผลจากการสั่งซื้อสินค้าของทั้งเครือข่าย จากแผน Unilevel
5. เงินเดือนประจำตำแหน่งจากเงินปันผลจากกำไรสุทธิ 5,000 – 100,000 บาท/เดือน
สำหรับผู้บริหารระดับ พาราไดซ์ขึ้นไป
6. โบนัสประจำตำแหน่ง 3,000 – 60,000 บาท/เดือน สำหรับผู้บริหารระดับเอ็กซ์คลูพาราไดซ์ ขึ้นไป
7. รางวัล Super Bonus จากแผนการตลาด Unilevel ตั้งแต่ 15,000- 30,000 บาท
8. Special Bonus 1% PD ลูกของผู้บริหารระดับพาราไดซ์ขึ้นไปที่มีพาราไดซ์ลูก
9. ประกันอุบัติภัยในวงเงิน 120,000 – 320,000 บาท
และประกันอุบัติภัยพิเศษ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
พร้อมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ 100,000 บาท
10. โปรโมชั่นการแข่งขันเพื่อเพิ่มเติมผลประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจ
รางวัลท่องเที่ยวระยะสั้น สำหรับผู้นำระดับต้น Hongkong /Singapore
โปรแกรมการแข่งขัน Fantastic เป็นการแข่งขันกับตัวเองซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนด
รางวัล Rally Rewards สำหรับนักธุรกิจที่มีผลงานการสร้างและบริหารเครือข่ายที่โดดเด่นมีสิทธิ์รับเงิน รางวัลสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ตำแหน่งกิฟฟารีนระดับ สตาร์  :: STAR

ตำแหน่ง สตาร์ เป็นตำแหน่งแรกสุดในกิฟฟารีน ซึ่งเมื่อคุณสมัครกับบริษัท กิฟฟารีน ฯ
และได้รหัสสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วคุณจะอยู่ในตำแหน่งสตาร์ ที่ตำแหน่งสตาร์นี้ คุณได้สิทธิ เพียง
แค่ซื้อสินค้าแล้วมีส่วนลด 25% เท่านั้น แต่ยังไม่มีสิทธิรับโบนัส และยังไม่ได้รับการประกันอุบัติภัย ใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้คุณจะเริ่มมีรายได้ และ ได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติภัย ก็ต่อเมื่อคุณมีคุณสมบัติ
เป็นตำแหน่ง บรอนซ์สตาร์ (BRONZE STAR) แล้วเท่านั้น

ตำแหน่งกิฟฟารีนระดับ บรอนซ์สตาร์  ::Bronze Star

บรอนซ์สตาร์ เป็นตำแหน่งแรกในกิฟฟารีน ที่จะทำให้คุณได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามแผนการตลาด
นั่นคือการมีรายได้ จากการบริโภคสินค้า และได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติภัย ขั้นต่ำ 120,000บาท

คุณสมบัติ ของการดำรงตำแหน่ง

คุณและดาวน์ไลน์ในองค์กรของคุณทั้งหมด มียอดคะแนน ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง ถึง 1,500คะแนน
คุณก็จะดำรงตำแหน่ง Bronze Star ทั้งนี้คะแนน 1,500 คะแนนแรกที่ใช้ในการขึ้นตำแหน่ง บรอนซ์สตาร์
จะไม่นำมาคิดค่าคอมมิชชั่น แต่ส่วนที่เกิน 1,500 คะแนนแรก จะคิดค่าคอมมิชชั่นให้ 10% เช่น
เดือนแรกที่คุณมียอดคะแนนเกิน 1,500 คะแนน โดยสมมุติว่าคุณและองค์กรทั้งหมดมีคะแนนรวม1,700 คะแนน
1,500 คะแนนแรก จะใช้ในการขึ้นตำแหน่ง ส่วนที่เกิน 1,500 คะแนน คือ 1,700 – 1,500 = 200คะแนน
จะนำมาคิดค่าคอมมิชชั่น 10% นั่นคือ ณ เดือนนั้นคุณจะมีรายได้จากการบริโภคสินค้า หรือดำเนินธุรกิจ
เป็นเงิน 200 x 10% = 20 บาท

ในเดือนต่อ ๆ ไป ทุกคะแนนที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของคุณจะนำมาคิดค่าคอมมิชั่นให้คุณ 10%
และเพียงคุณซื้อสินค้าใช้แค่เดือนละ 400 PV ก็จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติภัย 120,000บาท

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล
คุณและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตำแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน

ตำแหน่งกิฟฟารีนระดับ ซิลเวอร์สตาร์   :: Silver Star

ระดับ ซิลเวอร์สตาร์ เป็นการเติบโตทางองค์กรเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น จาก บรอนซ์สตาร์
ทั้งนี้ที่ระดับ ซิลเวอร์สตาร์ คนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งนี้ได้ จะต้องมียอดองค์กรรวมทั้งหมด ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง
ถึง 9,000 คะแนน คะแนน 9,000 คะแนนนี้คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเองทั้งหมด เพียงแต่คุณสร้างองค์กรเครือข่าย
เช่นคุณอาจจะมีคนในองค์กรเครือข่ายของคุณ 10 คน และ ณ เดือนใดเดือนหนึ่ง คนในองค์กรเครือข่ายของคุณ
หรือ ดาวน์ไลน์ ของคุณ ซื้อสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภค คนละ 1,000 คะแนน
รวมทั้งตัวคุณเองก็ซื้อสินค้าใช้ 1,000 คะแนน
เช่นนั้น ณ เดือน นั้น ๆ คุณจะมีคะแนนทั้งหมด 11,000 คะแนน ส่งผลให้คุณขึ้นสู่ตำแหน่ง ซิลเวอร์สตาร์

คะแนน 9,000 คะแนนแรกที่ส่งให้คุณขึ้นตำแหน่ง จะไม่นำมาคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับ ซิลเวอร์สตาร์ แต่จะคิด
ค่าคอมมิชชั่นให้คุณในระดับ บรอนซ์สตาร์ก่อน นั่นคือ 9,000 คะแนนแรก คุณจะได้คอมมิชชั่น10%
และส่วนที่เกิน 9,000 คะแนนแรก จะคิดค่าคอมมชั่นให้คุณ 15% เช่นนั้น

สมมุติว่า คุณอยู่ในตำแหน่ง บรอนซ์สตาร์ และ เดือนนี้คุณมียอดธุรกิจทั้งหมด 11,000 คะแนน วิธีคิดรายได้
1. 9,000 x 10% = 900 บาท
2. 2,000 x 15% = 300 บาท
รวมทั้งหมด 1,200 บาท
เช่นนั้น ณ เดือนที่คุณขึ้นตำแหน่งนี้ คุณจะมีรายได้ ประมาณ 1,000 – 1,200 บาท ทั้งนี้
รายได้คุณจะถูกหักแบ่งให้ดาวน์ไลน์ ในสายงานคุณตามตำแหน่งที่ดาวน์ไลน์ คุณอยู่

ในเดือน ถัด ๆ ไป ทุก ๆ คะแนน ตั้งแต่คะแนนแรก จะถูกนำมาคูณ 15% เป็นรายได้ให้คุณเช่น
ในเดือนถัดไป จากเดือนที่คุณขึ้นตำแหน่ง คุณมียอดธุรกิจ 5,000 คะแนน รายได้ของคุณคือ
5,000 x 15% = 750 บาท เป็นรายได้ให้กับคุณ
ทั้งนี้ตำแหน่ง หรือระดับของ % ขึ้นแล้วขึ้นเลย ไม่ตก และไม่ต้องทำยอดใหม่แต่อย่างใด

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล
คุณและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตำแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน

ตำแหน่งกิฟฟารีนระดับ โกลด์สตาร์  :: Gold Star

ตำแหน่งระดับโกลด์สตาร์ ในกิฟฟารีนถือเป็นความสำเร็จระดับต้น อย่างแท้จริง
ที่ตำแหน่งนี้จะส่งผลให้คุณมีรายได้จากการบริโภคสินค้าโดยเฉลี่ย 5,000 – 10,000 บาท
และคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 25% เลยทีเดียว นั่นหมายความว่า โดยรวมแล้ว
คุณสามารถซื้อสินค้าเพื่อบริโภคด้วยราคา ส่วนลดถึง 50% ทั้งนี้เช่นราคาขายให้ลูกค้าทั่วไป 100บาท
แต่เวลาคุณซื้อคุณจะซื้อในราคาสมาชิกที่ 75 บาท (ได้ส่วนลด 25%) และเมื่อสิ้นเดือน คุณจะได้รับ
ค่าคอมมิชชั่นจากยอดการสั่งซื้อของคุณอีก 25% นั่นหมายความว่า สินค้า 100 บาท คุณจะซื้อเพื่อบริโภค
อุปโภค ด้วยราคา 50 บาท เท่านั้นเอง

นอกจากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ที่ตำแหน่งโกลด์สตาร์ คุณยังจะได้รับการคุ้มครอง
จากประกันอุบัติภัยในวงเงินถึง 220,000 บาทอีกด้วย

คุณสมบัติการขึ้นสู่ตำแหน่งโกลด์สตาร์ คือ คะแนนส่วนตัวคุณและองค์กรดาวน์ไลน์ ในกลุ่มของคุณทั้งหมด
ที่ยังไม่เป็นโกลด์สตาร์ ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง รวมกันแล้ว มีคะแนนครบ 45,000 คะแนน
ก็ส่งผลให้คุณขึ้นสู่ตำแหน่งโกลด์สตาร์แล้ว

สิทธิต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับ

  • คุณจะได้รับการติดเข็มเกียรติยศประจำตำแหน่ง
  • เงินปันผล 25% จากยอดขายส่วนตัวหรือยอดการซื้อบริโภคส่วนตัว
  • เงินปันผล 25% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่ยังไม่มีตำแหน่งในสายงานของคุณ
  • เงินปันผล 15% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่อยู่ตำแหน่งบรอนซ์สตาร์
  • เงินปันผล 10% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่อยู่ตำแหน่งซิลเวอร์สตาร์
  • เงินปันผล 4% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่ได้รับตำแหน่งโกลด์สตาร์
  • รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ของบริษัทกิฟฟารีน เช่นการนับคะแนนการท่องเที่ยว
    รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  • รับรางวัลเงินสด และ รางวัลโบนัสพิเศษ จากการนับคะแนนสะสม และยอดกลุ่มประจำเดือน

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล
คุณและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตำแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1,500 คะแนน