LZvit Plus A

Giffarine LZ-Vit Plus A กิฟฟารีน แอลซีวิต พลัสเอ – ลูทีน ซีแซนทีน บำรุงดวงตา

ถนอมและบำรุงสายตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีน และซีแซนทีน ผสมวิตามินเอ ชนิดแคปซูล (ตรา กิฟฟารีน)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลูทีน ซีแซนทีน และวิตามิน เอ
ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxannthin) เป็นสารธรรมชาติที่มีในพืชผักผลไม้หลายชนิด เป็นารในตระกูลของสารแคโรทีนอยด์ และพบได้ในบริเวณดวงตาตรงบริเวณเลนส์ตา และจอรับภาพของตา

ซึ่งในธรรมชาติแล้วแม้ว่าจะมี แคโรทีนอยด์มากกว่า 600 ชนิด แต่มีเพียงสาร 2 ชนิดนี้เท่านั้นที่พบในจุดรับภาพของจอตา และสารทั้งสองชนิดนี้จะทำหน้าที่ช่วยกรอง หรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตา และช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย โดยการลดอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึงทำหน้าที่บำรุงตา ทำให้จอตาไม่เสื่อมเร็ว พืชผักที่มีสารลูทีนและซีแซนทีนโดยมากมักจะเป็นผักผลไม้ที่มีสีเหลืองและสี เขียวเข้ม เช่น ข้าวโพด แครอท ฟักทอง ผักกาด ผักปวยเล้ง คะน้า ผักโขมฯ การบริโภคพืชผักที่มีลูทีนและซีแซนทีน หรือแม้แต่อาหารสุขภาพที่มีสารสำคัญนี้จะมีประโยชน์ในโรคหลายชนิดด้วยกัน ที่สำคัญคือ โรคต้อกระจก และโรคจุดรับภาพเสื่อม

โรคต้อกระจก

โรคต้อกระจก คือ ภาวะที่กระจกตา หรือเลนส์ตาขุ่น ทำให้แสงไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได้ ตามปกติ ต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อ ต้อกระจกจะค่อยๆ ขุ่นไปอย่างช้าๆ ใช้เวลาเป็นปีๆ และสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด

โรคจุดรับภาพเสื่อม

โรคนี้เกิดจากการเสื่อมของจุดรับภาพ (Macular) วึ่งเป็นกลางจอตา (Retina) ทำให้การมองเห็นภาพเบลอบิดเบี้ยว บางครั้งอาจรุนแรงขนาดเห็นจุดดำมาบังภาพอยู่ตลอดเวลา

ลูทีนและซีแซนทีนกับโรคต้อกระจก

กลไกของลูทีนและซีแซนทีน สามารถลด ป้องกัน หรือชะลอการเกิดต้อกระจกได้นั้น เป็นเพราะลดกลไกการเกิดความเสื่อมของโรคต้อกระจกโดยตรง (อ้างอิงที่ 1) และการที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (อ้างอิงที่ 2, 3) เพราะอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดต้อกระจก (อ้างอิงที่ 4) มีการวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆ พบว่ากลุ่มที่มีระดับของลูทีนและซีแซนทีนในกระแสเลือดสูง จะมีความขุ่นของเลนส์ตาน้อยกว่า ซึ่งเป็นการวิจัยของจักษุแพทย์ และผู้วิจัยสรุปว่า ลูทีนและซีแซนทีนน่าจะลดการเกิดความเสื่อมของเลนส์ตาในผู้สูงอายุได้จริง (อ้างอิงที่ 5) ยังมีการวิจัยว่าการรับประทานลูทีนในปริมาณสูง เพิ่มความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกไปแล้ว การวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่มีการออกแบบแผนการวิจัยมาอย่างดี และทำการทดลองเป็นเวลาถึงสองปี (อ้างอิงที่ 6)

การวิจัยที่ Harvard School of Public Health, Boston ในผู้ชาย 36,644 คน ที่ได้รับอาหารเสริมและวิตามินต่างๆ พบว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมเป็นลูทีนและซีแซนทีน จะลดความเสื่อมของโรคต้อกระจกถึง 19% (อ้างอิงที่ 7) และที่ University of Massachusetts ทำวิจัยในสุภาพสตรีถึง 50,461 คน พบว่า ลูทีนและซีแซนทีน จะลดความเสี่ยงของโรคต้อกระจกถึง 22% (อ้างอิงที่ 8) การวิจัยที่ University of Wisconsin Madison Medical School ในผู้สูงอายุ 43-48 ปี จำวน 1,354 คน พบว่าช่วยลดอุบัติการณ์ของต้อกระจกที่เกิดตรงกลางเลนส์ (Nuclear Cataracts) ได้ถึง 50% (อ้างอิงที่ 9) จากการวิจัยทั้งหมดนี้จึงเป็นที่ยอมรับว่าลูทีนและซีแซนทีนลดอุบัติการณ์โรค ต้อกระจกในผู้สูงอายุได้จริง

ลูทีนและซีแซนทีนกับโรคจุดรับภาพเสื่อม

นอกจากลูทีนและซีแซนทีนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกแล้ว ยังพบว่ามีประโยชน์ต่อโรคจุดรับภาพเสื่อม ซึ่งมีหลายๆ การศึกษาสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว โดยพบว่าถ้าปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในลูกตาลดน้อยลง จะพบความเสื่อมมากขึ้นในการเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อม (อ้างอิงที่ 10) และความเสี่ยงในการเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อมจะลดลงหากมีปริมาณลูทีนและซีแซนที นในเลือดสูงขึ้น (อ้างอิงที่ 11, 12) แสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนสามารถช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคได้

วิตามิน เอ

วิตามิน เอ มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ ที่สำคัญคือ ช่วยในการมองเห็น (อ้างอิงที่ 13) โดนำไปร่วมใช้ในการสร้างสารที่ใช้ในการมองเห็น หากขาดจะทำให้มองเห็นได้ยากในเวลากลางคืนหรือในที่แสงสว่างน้อย และทำให้เยื่อบุตาแห้ง กระจกตาเป็นแผล ในกรณีที่ร่างกายขาดวิตามิน เอ อย่างรุนแรงอาจทำให้ตาบอดได้

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล พร้อมอาหาร
ขนาด 30 แคปซูล
คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค และไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

————–
เอกสารอ้างอิง :
1. The body of evidence to support a protective role for lutein and zeaxanthin in delaying chronic disease. Overview. J Nutr. 2002 Mar;132(3):518S-524S
2. Antioxidant and prooxidant properties of carotenoids. Arch Biochem Biophys. 2001 Jan 1;385(1):20-7
3. Biochim. Biophys. Acta 199;1068:68-72
4. Ocular photosensitization. Photochem Photobiol. 1987 Dec;46(6):1051-5
5. Lens aging in relation to nutritional determinants and possible risk factors for age-related cataract. Arch Ophthalmol. 2002 Dec;120(12):1732-7
6. Lutein, but not alpha-tocopherol, supplementation improves visual function in patients with age-related cataracts: a 2-y double-blind, placebo-controlled pilot study. Nutrition. 2003 Jan;19(1):21-4
7. A prospective study of carotenoid intake and risk of cataract extraction in US men. Am J Clin Nutr. 1999 Oct;70(4):517-24

 

8. A prospective study of carotenoid and vitamin A intakes and risk of cataract extraction in US women. Am J Clin Nutr. 1999 Oct;70(4):509-16

 

9. Antioxidant intake and risk of incident age-related nuclear cataracts in the Beaver Dam Eye Study. Am J Epidemiol. 1999 May 1;149(9):801-9

10. The macular pigment: a possible role in protection from age-related macular degeneration. Adv Pharmacol. 1997;38:537-56

11. Antioxidant status and neovascular age-related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. Arch Ophthalmol. 1993 Jan;111(1):104-9

12. Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and advanced age-related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. JAMA. 1994 Nov 9;272(18):1413-20

13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร
NOTE:
ผลที่ได้จากการใช้สินค้า เป็นผลเฉพาะบุคคล เท่านั้น และ สินค้าที่มี review เกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้สินค้า ที่ระบุจำนวนวัน หรือผลที่ได้จากการรักษา เป็นผลเฉพาะบุคคลเท่านั้น เป็นผลจากการสำรวจการใช้งานของคนส่วนใหญ่ ซึ่งอาจไม่ได้ผลสำหรับ บุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นการโดยเฉพาะ ข้อมูลที่เว็บไซต์นำมาแสดง ณ ที่นี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิง จากข้อมูลของบริษัทกิฟฟารีน ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติม / สั่งซื้อสินค้า
Giffarine LZ-Vit Plus A กิฟฟารีน แอลซีวิต พลัสเอ – ลูทีน ซีแซนทีน บำรุงดวงตา เกี่ยวกับโรคอะไรบ้าง รวบรวม จากไลน์ “หมอตั้มตอบปัญหา” โดยคุณหมอจักรพงศ์ ไพบูลย์ (หมอตั้ม)ลูกค้าป่วยเป็นเบาหวานตอนนี้ผู้ป่วยต้องฉีดยาทุกวัน
ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อหิน ต้อกระจก และตามัว
เป็นเบาหวานตอนนี้กินยาลดน้ำตาลก่อนและหลังอาหารอยู่
โดยปกติมองไม่ชัดแต่ไม่ถึงกับเบลอ
แล้ววุ้นลูกตาเสื่อมละ ตามอายุ ยังไม่เป็นต้อใดๆ กินได้เปล่า
เป็นความดันสูง เบาหวาน ไตเสื่อม เบาหวานขึ้นตา ตามัวมองไมชัด กินอะไรได้บ้างคะ
เกร็ดเลือดต่ำให้อาหารเสริมตัวไหนบ้างค่ะ
เป็นจอปราสาทตาเสื่อม หาหมอรักษาแล้ว แต่ยังไม่หาย กินแอลซีวิคได้มั้ยคะ
คุณหมอค้ะเป็นเบาหวานมือเท้าชาไม่รู้สึกปวดกระดูกมาก ทานอะไรดี
เป็นพากินสันและต้อกระจกทานLZVIT กับแอตต้าคิวได่หรือเปล่าค่ะ
ล้างไตฟอกเลือด ทานอะไรดี
เบาหวาน ทาน อาหารเสริม อะไรดี
คุณหมอคะวัยทองทานอาหารเสริมตัวไหนคะ
บำรุงสายตา ทานอะไรดี (24 มิ.ย. 59)
เบาหวาน และไต ทาน อาหารเสริม อะไรดี
เบาหวาน อาจจะมี ความดันสูง และ อาจจะมีโรค ไต ทาน อาหารเสริม อะไรดี
เบาหวาน ทาน อาหารเสริม อะไรดี (9 ส.ค. 60 )

Giffarine LZ-Vit Plus A กิฟฟารีน แอลซีวิต พลัสเอ – ลูทีน ซีแซนทีน บำรุงดวงตา