เริ่มต้นธุรกิจกิฟฟารีน ระบบออนไลน์

 

 

“เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรดี”

เริ่มต้นการเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟารีน ที่ไม่ต้องแบกภาระและไม่ต้องมี

ความเสี่ยงใดๆ ด้วยการสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียวตลอดชีพ

ไม่ต้องต่ออายุ ท่านจะเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบริษัทลูก ที่อยู่ภายใต้

การดูแลและสนับสนุนจากบริษัทแม่ คือ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

เพียงท่านเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ในบริษัท

ที่ท่านเองเป็นเจ้าของ เล่าเรื่องจริงและเรื่องดีให้คนอื่นฟัง โดยบริษัทแม่

มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่าง ที่ไม่สร้างภาระให้แก่ท่าน ได้แก่

สำนักงานธุรกิจกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ มีระบบส่งสินค้าฟรีถึงบ้าน

และการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

เพียงเท่านี้ เครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่ท่านสร้างขึ้น จะเป็นของท่านตลอดไป

และสามารถส่งต่อให้ทายาทของท่านได้

กิฟฟารีน… ธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน”